Malování v plenéru

Trocha historie – malování nebo kreslení ve volné přírodě se nejvíce rozšířilo v 19.století ve Francii, odkud vznikl i název takové tvorby – en plein air. Doslova to znamená “úplně na vzduchu”, což se ujalo i v češtině. V historii se malovalo zpaměti v...